animatie

Deelname eisen

Deelname eisen banner afbeelding

Wanneer kun je deelnemen aan ZigZag Zoekt (ZZZ)?

Per deelnemer wordt bekeken welk traject past. Na een intakegesprek zijn er de volgende mogelijkheden:

Als je deelneemt wordt er ook iets van jou verwacht:

Bekijk welke vrouwelijke ondernemers al deelnemen.


Onderneemsters nemen deel aan ZigZag Zoekt voor advies, coaching, subsidie, netwerken, samenwerken, klanborden met andere vrouwelijke ondernemers en het opdoen van kennis.

Activiteiten en mogelijkheden

De volgende activiteiten zijn gepland voor 2017

Intakegesprekken

Individueel en doorlopend. Vraag een gesprek aan met coördinator Elly Hilgers (ehilgers@zeelandnet.nl).

Coaching

De coaching is individueel en vindt plaats in onderling overleg met de coach. Bekijk wie de coaches zijn.

Workshop/intervisie

Spreekuren

Subsidies

Als je subsidie aanvraagt en deze wordt in behandeling genomen, dan ga je een subsidietraject in.

De subsidie-aanvraag wordt met de ZIGZAG-coordinator besproken en getoetst en vervolgens voorbereid voor een aanvraag bij het stichtingsbestuur.
Hoe lang dit duurt en wie er bij betrokken is, is afhankelijk van het ingediende ambitieplan.

Werk- en inspiratiekantoor ZIGZAG zakenvrouwen

Het ZIGZAG kantoor biedt ook de mogelijkheid voor onderneemsters om daar te werken, elkaar te ontmoeten, te inspireren en kennis te delen. Dit volgens het concept Seats2Meet (dok41.nl/s2m).
Locatie: DOK41, Edisonweg 41 in Vlissingen.

Kosten

Deelname aan de ZIGZAG-zoekt promotiecampagne voor vrouwelijke ondernemers met groei-ambitie is kosteloos. Intake, coachtraject, spreekuren en kantoor/werkruimte komen voor rekening van de stichting ZIGZAG.