animatie

29 onderneemsters krijgen coaching en advies

Na de start op 9 juni jl. hebben 29 onderneemsters hun ZIGZAG-voucher voor een gratis coachingstraject ingeleverd.

Coaches en de coördinator van ZIGZAG kwamen op 11 september bij elkaar om de ervaringen van de coachingstrajecten uit te wisselen.

Ook is besloten de campagne en zoektocht naar innovatieve onderneemsters met groei-ambitie verder uit te breiden. Onderneemsters kunnen zich nog aanmelden wanneer ze groeiplannen hebben en daarvoor een steuntje in de rug kunnen gebruiken.