animatie

Hoeveel tijd besteden vrouwen gemiddeld aan hun bedrijf?

Veel vrouwen werken parttime, niet alleen in loondienst maar ook als ondernemer. Gemiddeld werken vrouwen 24 uur per week als ze voor een baas werken en 36 uur als ze voor zichzelf werken. Ze brengen minder geld binnen dan hun mannelijke collega’s, die gemiddeld 48 uur per week aan hun bedrijf besteden. Niet alleen omdat ze minder uren werken, maar ook omdat ze een lager uurtarief hanteren dan de mannelijke ondernemers. Maar dit hangt ook weer samen met de verschillende sectoren, waar andere tarieven gehanteerd worden. In de (vooral vrouwelijke) zorgsector bijvoorbeeld liggen de uurtarieven lager dan in de (vooral mannelijke) technische sector.

Meer lezen over dit onderzoek? http://www.panteia.nl/Nieuwsoverzicht-Panteia/Vrouw%20steeds%20vaker%20parttime%20zzper