animatie

In de media!

Op dit moment barsten de discussies los over (tijdelijke) huisvesting voor vluchtelingen/migranten. Voor Patricia van den Berge van Paras Concepts hèt moment om de concepten GrowHomes en Modulinq onder de aandacht te brengen. En dat wordt inmiddels goed opgepakt door de media!

Het vastgoedjournaal had een oproep gedaan om met uitvoerende oplossingen te komen voor goede en voordelige(tijdelijke) huisvesting. Patricia heeft daar uiteraard op gereageerd en met succes, want het vastgoedjournaal heeft de concepten gepubliceerd.

Zie: vastgoedjournaal.nl/news/19405

Patricia van den Berge