animatie

Toekomstprofiel verscherpt

Mojca Kuijpers is landschapsontwerper. Met haar bedrijf MOJdesign werkt ze voor overheden en onderwijsinstellingen aan strategische projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. ‘Ik heb hierbij de rol van ontwerper, procesbegeleider en initiatiefnemer,’ vertelt ze enthousiast, ‘door mijn open en innovatieve houding help ik klanten ruimtelijke en maatschappelijke problemen op te lossen en te verbeelden. Dat kan bijvoorbeeld een strategische toeristische toekomstvisie zijn, nodig voor beleidsstukken. Een sterk beeld kan een proces enorm sturen.’

In 2010 is Mojca gestart met haar bedrijf. De laatste jaren heeft haar MOJdesign op een laag pitje gestaan doordat ze moeder is geworden. Nu haar dochtertje 4 jaar is en naar school gaat, wil ze een doorstart maken. Ze kwam in contact met ZigZagZoekt. ‘Elly heeft me gekoppeld aan coach Pernette van der Werff. Dat bleek een perfecte match, precies wat ik nodig had!’

‘Pernette heeft goed naar me geluisterd. Ik kreeg huiswerk van haar en ze heeft me laten nadenken over hoe ik onderneem en hoe ik met klanten omga. Vervolgens hebben we samen mijn toekomstperspectief verscherpt. Ik wil doorgroeien naar een volwassen bedrijf en daar hoort volwassen ondernemerschap bij zoals goede communicatie en zelfbewuste kwaliteiten. En voor de lange termijn ook internationaal zakendoen.’

Met de nieuwe manier van denken en werken wil Mojca grote projecten binnenhalen. Doordat ze maatschappelijk betrokken is, heeft ze een groot netwerk. Bewonersparticipatie, debatten van de provincie, noem het op, ze is erbij. ‘De opdrachten komen eigenlijk vanzelf. Als je betrokken bent, word je erbij betrokken. En door de begeleiding van Pernette sta ik nu sterk in mijn schoenen. Ik ben er klaar voor!’

Mojca Kuijpers-Ekart - MOJdesign

Toelichting impressie:
Ontwikkeld in het kader van het Zeeuwse marketing- en promotie beeldmerk Land in Zee, 2016-2017, in opdracht van de Provincie Zeeland, contactpersoon Walter Jonkers, Senior beleidsmedewerker bodem en ondergrond.