animatie

Verrassend creatieve samenwerking tussen jong en oud.

Het verbinden van generaties is een waardevol proces. Persoonlijk contact maken met een andere generatie. De verschillen leren zien als uitnodiging en ruimte tot verbinding tussen de generaties.

Het is een proces van uitwisselen, herkennen, ervaren en leren van elkaar.

We bieden jongeren een unieke kans om nieuwe vaardigheden op te doen en tegelijk een steun zijn voor ouderen. Ouderen kunnen empathisch luisteren naar jongeren en hun levenswijsheid overdragen. Beide generaties ontwikkelen hun intuïtie voor mogelijkheden tot verandering en openstaan voor elkaar. Het is een fase van verdiepen, inleven, en analyseren.

Er blijft veel creativiteit ongebruikt als generaties in hun eigen verhaal blijven zitten. Zorgbeleving de Blauwe Vlinder wil daar verandering in brengen. Wij willen waardevolle verbindingen leggen tussen jong en oud. Samen met scholen en hun Zorg & Welzijn leerlingen verbindingen leggen met de zorgpraktijk, zodat er meer mensen in de ouderenzorg gaan werken.

Wat wij bieden:

  • Een bijzondere bijbaan voor jongeren in de ouderenzorg.
  • Opleiding voor jongeren in samenwerking met scholen tot waardevolle zorgmensen.
  • Training voor jongeren over de werking van het brein.
  • Vroegtijdig signalering dementie door een training voor jongeren.

Madhu Brunner