animatie

Video van de kickoff meeting

Meer dan twintig Zeeuwse vrouwelijke ondernemers krijgen ondersteuning bij hun groeiambities. Hiervoor hebben ze op 9 juni van Elly Hilgers van ZigZag een voucher ontvangen die zij mogen besteden bij één van de vijf coaches. Deze coaches - natuurlijk ook allemaal vrouwen - kunnen meedenken en adviseren op het gebied van strategie, marketing, financiën en internationaal zakendoen…

Voor half september moeten de onderneemsters hun voucher besteed hebben, want dan gaat ZigZagZoekt bepalen welke projecten interessant zijn om te gaan volgen.

Bekijk de informatie per deelnemer ook eens, misschien heb je al een favoriet!

Of bekijk de video op YouTube.