animatie
Portretfoto
 • NAAM: Hellen Slager, Ilona Vermare en Jolanda Bogaert
 • BEDRIJF: Zeeuwse Mantelzorgmakelaars
 • SOORT BEDRIJF: Mantelzorgondersteuning.
 • ONDERNEMER SINDS: 2016
 • COACH: Jolijn Reinhoudt en Lara Ploeg

Onderneemster: Hellen Slager, Ilona Vermare en Jolanda Bogaert

Vanwege veranderingen in het zorgstelsel zal het aantal mantelzorgers toenemen, evenals het aantal overbelaste mantelzorgers. Ons standpunt is dat mantelzorgondersteuning niet alleen de verantwoordelijkheid is van de gemeenten, maar een algemeen maatschappelijk aandachtspunt. Alle betrokken partijen zouden gezamenlijk deze verantwoordelijkheid moeten dragen, daarom hebben de Zeeuwse mantelzorgmakelaars zich verenigd. Ons doel is partijen te verbinden en het opzetten van een Zeeuws mantelzorgnetwerk dat functioneert als expertisecentrum.

Het expertise centrum vervuld de behoefte naar een integrale visie op mantelzorgondersteuning en levert maatwerk. Dit voorkomt onnodig doorsturen van hulpvragen en draagt zodoende bij aan de doelmatigheid van zorg. Door analyse van de casussen en terugkoppeling hiervan naar gemeenten, zorgverzekeraar en bedrijven wordt er een kwaliteitsverbetering van de zorgverlening in gang gezet. Deze integrale benadering, analyse en terugkoppeling van de problematiek van de mantelzorger is vernieuwend binnen het huidige zorgaanbod.

icoon
12-03-2016

pitch video

Of bekijk de video op YouTube.

icoon
01-02-2016

startdatum deelname

icoon
18-03-2015

interview

 1. In welke fase zit je hiermee?
  Maatschap in oprichting.
 2. Op welk gebied zou je gecoacht willen worden bij je groeiambitie?
  We zijn een vrij nieuw fenomeen in “zorgland”, de sociale onderneming. En willen onder andere graag gecoacht worden op (marketing) strategie.

icoon

nieuwsberichten

Komt niet voor in een nieuwsbericht.