animatie
Portretfoto
 • NAAM: Jacqueline Oude Hesselink
 • BEDRIJF: OHD DigiConsulent
 • SOORT BEDRIJF: Dienstverlening Internet - Projectontwikkeling tot Trajectbegeleiding.
 • ONDERNEMER SINDS: 2013
 • COACH: Jolijn Reinhoudt

Onderneemster: Jacqueline Oude Hesselink

Project Krachten Bundelen: digiconsulentzeeland.nl/instellingen/887-project-krachten-bundelen-online-sterk

Ik ga een nieuwe soort digitale dienstverlening ontwikkelen. Als verlengstuk van klantenservice voor Organisaties, Zorg- en Welzijn, MKB-ers. Zij kunnen hun klanten / cliënten die digitale hulp nodig hebben doorverwijzen naar Stichting DigiSteun. De dienstverlening is hulpvraag gericht en kenmerkt zich in de persoonlijke aanpak. Maar direct ook gericht op lokale vraagstukken en op laagdrempelige digitale ondersteuning van organisaties, burgers, medewerkers, vrijwilligers e.d. Door heel het land worden er diverse projecten opgestart m.b.t. de digitale zelfredzaamheid, maar ongeveer na 1 á 2 jaar worden die projecten vanwege een financiële stop weer beëindigd. Daarnaast zijn die projecten ook altijd gericht op één bepaalde doelgroep zoals b.v. senioren, mensen met een beperking en/of jeugd. Ik vind dat het tijd is om hiervoor een digitale dienstverlening op te richten. Ik heb de eerste stap al gezet door Stichting DigiSteun op te richten en samen met lokale partijen te bedenken hoe we dit verder kunnen gaan aanpakken en inbedden in de maatschappij. Met trots kan ik dan ook vertellen dat het eerste concept Digitaal in de Wijk inmiddels is uitgerold. Het concept is tot stand gekomen door samenwerking met diverse lokale partijen en de Gemeente Goes. Digitaal in de Wijk bestaat uit een Digitaal Café – Inloop- en adviespunt, Samen Online – iPad Cursus en een ComputerClub / computerochtend.

De volgende stap die ik wil gaan maken is het opzetten van een DigiSteunDesk. In september 2015 wil ik hiermee van start gaan. Ik ben dan ook hard op zoek naar stagiaires, vrijwilligers en/of samenwerkingspartners en financiële middelen.

icoon
01-10-2015

startdatum deelname

icoon
18-03-2015

interview

 1. In welke fase zit je hiermee?
  Realisatiefase. In Gemeente Goes ben ik gestart en ga het nu verder uitrollen. Er is voldoende voedingsbodem om een DigiSteunDesk op te richten. In september wil ik hier graag een start mee maken. Het ontbreekt mij alleen aan mensen en middelen. Ik zou graag hiervoor subsidie willen aanvragen.
 2. Op welk gebied zou je gecoacht willen worden bij je groeiambitie?
  Strategie & Financiën.

icoon

nieuwsberichten