animatie

Tekst: Elly Hilgers, 10 juni 2016

ZIGZAG subsidiefonds zoekt vrouwelijke ondernemers met ambitie en vernieuwende ideeën!

Stichting ZIGZAG is begin 2015 gestart met de campagne ‘ZIGZAG Zoekt’. Een zoektocht naar vrouwelijk innovatief ondernemerschap in Zeeland.
Tijdens de kick-off op 9 juni 2015 in Kasteel Arendsslot in ’s heer Arendskerke spatte het vernieuwend ondernemerschap er van alle kanten af. De inspirerende verhalen en ervaringen van Hennie Bosman, eigenaar van Kasteel Arendsslot/De Woonwijzer en Scarlett Kwekkeboom, eigenaar van organisatieadviesbureau Janse & Janse, werden gedeeld met 23 andere vrouwelijke ondernemers.
Nu twee jaar later, zijn er met ruim 100 onderneemsters gesprekken gevoerd over hun ondernemerschap, plannen en ambities. 45 Onderneemsters maakten gebruik van een kosteloos coachtraject. Aan acht onderneemsters met concrete groeiplannen en een vernieuwend product/idee werd een aanvullende ZIGZAG subsidie toegekend. Er werden workshops en trainingen georganiseerd en onderneemsters mochten een pitchfilmpje laten maken. Drie bedrijven werden over een periode van een halfjaar gevolgd in het realiseren van hun plannen. Dit werd vastgelegd in drie docu-filmpjes. En er zijn diverse successen gevierd: de oplevering van prachtige strandhuisjes 3.0, het hoogste punt van de bouw van zorgvilla Rittenborgh, de opening van een innovatieve pop-up store, de presentatie kinderboek, verkrijgen van nieuwe opdrachten, het vergroten van de markt, realiseren van diverse professionaliseringen enz. enz.. Natuurlijk is ook een aantal onderneemsters gestopt. Hun plannen en ideeën bleken niet haalbaar of gaven onvoldoende omzetmogelijkheden. Ook dat is ondernemen.

Vrouwelijk ondernemerschap op de kaart

Een derde van alle ondernemingen in Nederland wordt geleid door een vrouw. En dit aantal groeit nog door. Dat geldt ook voor Zeeland. Daarom wil ZIGZAG het vrouwelijk ondernemerschap in Zeeland beter op de kaart zetten. Ook omdat deze groep ondernemers een belangrijke schakel is voor de groei van de Zeeuwse economie.
De zoektocht gaat naar vernieuwende bedrijven die nog niet zo lang bestaan, maar zeker ook naar bestaande Zeeuwse bedrijven waarvan de directie wordt gevoerd door een vrouw of een echtpaar. Voor Zeeuwse onderneemsters met veel ervaring in het eigen bedrijf kan ZIGZAG een schakel zijn bij het realiseren van vernieuwende ideeën, bij het samenbrengen van sparringpartners en bij het helpen aan subsidies.

Vrouwelijke ondernemers met ambitie

Meer dan 50 vrouwelijke ondernemers kregen advies en hulp bij hun groei-ambities. Een coachtraject duurt maximaal 7 uur. Onderneemster en coach bepalen zelf wanneer en waar. Tijdens de coachgesprekken wordt vooral ingezoomd op de knelpunten waar de onderneemster tegenaan loopt. Vaak gaat dit over zaken als financiën, netwerken, strategische beslissingen of marketing. De onderneemsters worden ook met elkaar in contact gebracht en daaruit ontstaan soms mooie samenwerkingsverbanden.

Partners

Bij het realiseren van projecten werkt ZIGZAG ook nauw samen met partijen die over vergelijkbare ambities en mogelijkheden beschikken. Zo is de stichting financieel partner van Kenniswerf Zeeland, DOK41 in Vlissingen.
ZIGZAG stimuleert onderneemsters om ook op deze plek contacten te leggen en samen te werken. Dit wordt nog eens extra gestimuleerd doordat het ZIGZAG-kantoor bij DOK41 in Vlissingen nu ook als Seats2meet concept aanbiedt. Onderneemsters en coaches kunnen van de ruimte gebruik maken om te werken, elkaar te inspireren en samen te werken.

Wat zijn jouw ambities?

Heb jij een vernieuwend idee of inspirerend ondernemingsconcept? Neem contact met ons op en meld je dan aan. Verbreed je netwerk, versterk je positie en maak gebruik van de financierings- en/of coachmogelijkheden, zodat jouw idee geen idee blijft.
Neem voor meer informatie contact op met Elly Hilgers, coördinator Stichting ZIGZAG en aanspreekpunt, telnr. 06-54768239.

Stichting ZIGZAG

Voor een relatief kleine provincie als Zeeland is durf om initiatieven te ontplooien van essentieel belang. Onze particuliere, niet commerciële en onafhankelijke stichting, wil met haar innovatie-stimuleringsfonds gedurfde innovaties en kansrijke ideeën in Zeeland financieren. De stichting heeft als doel de Zeeuwse economie en werkgelegenheid hiermee te bevorderen.